Čo je potrebné riešiť pri prenájme bytu

Bývanie v prenájme je často jediným riešením, ako si zaobstarať strechu nad hlavou. Na druhej strane, ak máte „voľnú“ nehnuteľnosť a dáte ju do prenájmu, môže vám slúžiť ako skvelý zdroj pasívneho príjmu. Nech ste na jednej či druhej strane barikády, je dobré, ak ctíte isté pravidlá.

Byt na prenájom

V súčasnosti dopyt po nehnuteľnostiach presahuje ich ponuku. V kurze sú najmä dvoj a troj izbové byty na prenájom a predaj, v závese za nimi nasledujú rodinné domy a menšie byty. Dôležitým parametrom je kvalitná občianska vybavenosť a tiež samotné vybavenie bytu. Nutným základom sú kvalitné okná a dvere, kuchynská linka a napríklad aj murované jadro. Samozrejme, ide aj o peniaze, respektíve cenu za prenájom. Veľmi závisí od lokality, ale ak dosahuje sumu, ktorú by ste napríklad mali splácať za hypotéku, pokúste sa vyjednať nižšiu cifru, prípadne pohľadajte byt na predaj a začnite riešiť pôžičku.

Dohodnuté pravidlá sú najlepšou prevenciou

Základné pravidlá nájmu rieši Občiansky zákonník, podrobnejšie môžete ukotviť v zmluve medzi prenajímateľom a nájomníkom. Dohodnuté pravidlá potvrdené na papieri sú najlepšou prevenciou, ako predchádzať komplikáciám a prípadne riešiť vzniknuté problémy. Okrem zmluvy je dôležitou súčasťou preberania (ale aj odovzdávania) bytu odovzdávací protokol, v ktorom je zachytený stav bytu, jeho vybavenia a stav meračov energie.

Čo zo zmluvy o nájme nevynechať

Zmluva o nájme je ďalším dôležitým dokumentom a mala by obsahovať presnú adresu bytu, prípadne aj jeho číslo. Dôležité je tiež označenie osôb – nájomníkov a informácie o výške nájmu či výpočte a spôsob platby za energie. Ak sa v byte nachádzajú veci, ktoré nájomník dostane do užívania, mali by byť v zmluve rovnako podchytené. Pokiaľ doba nájmu nie je v zmluve uvedená, tak platí po dobu neurčitú, respektíve až do času, kedy dôjde k jej vypovedaniu. Podmienky výpovede však je potrebné v zmluve uviezť a treba tiež počítať s trojmesačnou zákonnou výpovednou lehotou.