Prečo je dôležitá obnova bytových domov a čo obsahuje?

Množstvo panelákov bolo postavených s konštrukčnými chybami následkom používania bývalých technológií a pracovných postupov. Nedostatky je možné vyriešiť jediným spôsobom – pomocou obnovy bytových domov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na to ako taká obnova prebieha a aké sú jej výhody.

Bytovky - bytové domy

Paneláky majú potenciál na nápravu

Paneláky majú potenciál pre zlepšenie svojho stavu, a to nielen vizuálneho, ale tiež aj technického. Dokazujú to mnohé uskutočnené komplexné obnovy plášťov domov. Keďže viaceré obytné domy nespĺňajú aktuálne normy, je potrebné spraviť nutný krok. Dôležité je, aby medzi vlastníkmi bytov došlo k spoločnej dohode – nie všetci totiž musia mať rovnaký názor.

Práve preto nie je vôbec ľahkou záležitosťou dotiahnuť tento projekt do konečnej fázy. Musí byť uskutočniteľný za čo najvýhodnejších podmienok pre vlastníkov a tiež s dôrazom na kvalitu. Každá obnova sa začína projektom navrhnutým projekčnou alebo architektonickou kanceláriou. Tá by mala na základe analýzy aktuálneho stavu pripraviť odporúčania a navrhnúť ideálne riešenie.

Obnova bytových domov: Kompletná alebo postupná?

Práce týkajúce sa obnovy obalových konštrukcií nemusia byť vykonané naraz, môžu sa realizovať postupne. Závisí to hlavne na stave bytových domov a finančnej stránke vlastníkov bytov.
Celková rekonštrukcia je výhodnejšia pre správcu domu, uľahčuje mu to prácu, no na druhej strane zase zaťažuje vlastníkov bytového domu. Postupne realizované kroky obnovy bytových domov sú vhodné v prípade, že ich obyvateľmi sú napríklad starší ľudia, rodiny s deťmi alebo sociálne slabšie rodiny.

Čo obsahuje taká obnova a aké sú jej výhody?

  • Samotná obnova bytových domov sa môže skladať zo:
  • zateplenia domu,
  • odstránenia systémových porúch,
  • sanácie striech bytových domov,
  • sanácie balkónov a loggií,
  • obnovy spoločných rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky.

Najčastejší dôvod pre obnovu sa uvádza úspora na vykurovaní, no patrí k nemu aj mnoho ďalších výhod ako príjemný tepelný pocit, predĺžená životnosť bytového domu či menšie unikanie tepla cez obvodné steny a strechu, a celkové zvýšenie finančnej hodnoty stavby.
Zdroj foto: bigstockphoto.com